Gregor Falkenhagen
Missie en Visie
Ambachtelijk en creatief handwerk promoten en de waardering hiervoor vergroten is onze ambitie. En we delen graag het plezier, de voldoening en ontspanning van het creëren met je eigen handen! We doen dat door creatieve en ambachtelijke workshops, cursussen en arrangementen aan te bieden en door handgemaakte cadeaus, doe het zelf pakketten, materiaal en gereedschap te verkopen. Alles wat goed is lijkt simpel. Als je iets leert maken, ondervind je hoeveel tijd, geduld, kennis en kunde nodig zijn om een mooi ontwerp te vervaardigen. Daardoor kijk je anders naar dit vakwerk en vergroot je waardering voor handgemaakte producten. We hopen zo meer begrip te kweken voor de prijsstelling ervan.
Plezier In Het Creëren Met Eigen Handen
Iets met je handen creëren doet iets met je welzijn. Het vraagt om concentratie, doorzettingsvermogen en reflectie. Deze mentale inspanning geeft ontspanning. Het bevordert je fantasie en maakt je hoofd leeg. Uit onderzoek is gebleken dat we onevenredig trots zijn op wat we zelf maken. Geniet ervan! Periodes van mentale time-out zijn even belangrijk voor onze hersenen als gezonde voeding en bewegen voor ons lichaam. Juist in deze tijd van oorlog, milieucrisis en andere spanningen is het maken met je handen een belangrijke bron van ontspanning en voldoening. Samen met anderen iets creëren betekent verbondenheid en op een leuke manier contacten opdoen.
Ambachtelijk En Creatief Handwerk
Een fijne bijkomstigheid van handwerk is dat het uniek is, er is geen tweede van. Je hecht je bovendien meer aan een handgemaakt cadeau, waardoor je er langer gebruik van maakt en plezier van hebt.
Samen
The Work-Shop is een initiatief van Marja Macville en bestaat sinds 3.3.18. In oktober ’21 werd het een Stichting met haar als directeur/algemeen bestuurder en een Raad van Toezicht. Op 1 januari 2024 droeg zij het stokje over aan Gregor Falkenhagen, om te gaan genieten van haar pensioen. Gregor is docent spinnen en was tot daar voorzitter van de raad van toezicht. In deze Raad zijn nu: Martijn Kamermans, penningmeester, vice voorzitter Rian Los, secretaris Maaike Riesthuis, algemeen raadslid (marketing). The Work-Shop werkt samen met gastdocenten en ontwerpers. Heb je interesse in het geven van een workshop of wil je je ontwerpen verkopen, neem dan gerust contact op (030 227 24 67). .Met de landelijke organisatie Ouderenbond is het Breicafé “De Blije Breier” opgezet, dat zaterdags (voor oud èn jong) in het atelier plaatsvindt. The Work-Shop bestaat niet zonder de vrijwillige inzet en donaties van vrienden en sympathisanten!  Wij zijn blij met de vrijwilligers die de publiciteit, financiële zaken, en de cursistenadministratie verzorgen, het open atelier draaien en degenen die als gastvrouw optreden. We kunnen nog meer gastvrouwen en gastheren gebruiken, die docenten assisteren en cursisten verwelkomen en van koffie en thee voorzien.
Heb je interesse? Bel voor een oriënterend kennismakingsgesprek met Gregor Falkenhagen: 030 227 24 67). Tot ziens in the Work-Shop!