Wij zijn wettelijk verplicht je te laten weten hoe we aan onze reviews komen, die je onderaan activiteiten tegenkomt, welke we verwerken en of we werken met gesponsorde of anderszins betaalde beoordelingen.

Om met het laatste te beginnen, nee, daar werken wij niet mee. Aan het einde van een cursus of workshop vragen we via een evaluatieformulier naar de beleving van de cursist. Wat men opschrijft bij de vragen “Hoe heb je deze activiteit ervaren?” en “Viel je iets in positieve zin op?” zetten we als review op de site. Bij meer van hetzelfde maken we een selectie. Om de anonimiteit van de deelnemers te waarborgen vragen we altijd alleen naar de voornaam, woonplaats en leeftijd.